http://festival.fond-sozvezdie.ru/images/docs/zayavka.rtf